Informacje prawne

FUNDACJA “VOICES FROM UKRAINE”
Status prawny: Fundacja
Warszawa, Polska 01-650
NIP:5252904092
KRS:0000966662
REGON:521764748

Podstawa prawna funkcjonowania Fundacji “Voices from Ukraine”

  • Ustawa z dnia. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.)

STATUT

Statut Fundacji Fundacji “Voices from Ukraine”

KRS