Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 6 września 2023 r.

Fundacja Voices from Ukraine ("my", "nasz" lub "nas") zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa ich danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową pod adresem https://voicesfromukraine.org/ ("Strona internetowa").

Korzystając z naszej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej polityki, nie korzystaj z naszej Witryny.

1. Informacje, które zbieramy

1.1 Dane osobowe

Możemy gromadzić i przechowywać dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie podaje podczas interakcji z naszą Witryną, na przykład podczas przekazywania darowizny, subskrybowania naszego biuletynu lub kontaktowania się z nami za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych. Te dane osobowe mogą obejmować:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres do korespondencji
 • Numer telefonu
 • Informacje dotyczące płatności (jeśli dotyczy)

1.2 Informacje nieosobowe

Możemy również automatycznie gromadzić informacje nieosobowe, gdy użytkownik odwiedza naszą Witrynę. Informacje te mogą obejmować adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny i inne informacje techniczne dotyczące urządzenia użytkownika. Używamy tych informacji do analizowania trendów, administrowania naszą Witryną i gromadzenia informacji demograficznych do celów wewnętrznych.

2. Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku

Wykorzystujemy zebrane dane osobowe i nieosobowe do następujących celów:

 • Przetwarzanie i potwierdzanie darowizn
 • Wysyłanie newsletterów i aktualizacji do subskrybentów
 • Odpowiadanie na zapytania i zapewnianie wsparcia
 • Ulepszanie naszej strony internetowej i usług
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych

3. Udostępnianie informacji

Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie wypożyczamy danych osobowych użytkowników stronom trzecim. Możemy jednak udostępniać dane użytkownika w następujących okolicznościach:

 • Zaufanym dostawcom usług, którzy pomagają nam w prowadzeniu naszej Witryny i świadczeniu usług (np. podmiotom przetwarzającym płatności, dostawcom usług poczty elektronicznej).
 • Gdy jest to wymagane przez prawo lub w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa, własności lub innych osób.
 • W związku z fuzją, sprzedażą lub inną zmianą własności całości lub części naszej organizacji.

4. Pliki cookie i technologie śledzenia

Możemy wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie śledzenia w celu poprawy komfortu korzystania z naszej Witryny. Preferencjami dotyczącymi plików cookie można zarządzać w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na możliwość korzystania z niektórych funkcji naszej Witryny.

5. Wybory i prawa użytkownika

Masz prawo do:

 • Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i zażądać ich kopii.
 • Poprawić nieścisłości w swoich danych osobowych.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Usunąć dane osobowe użytkownika, z zastrzeżeniem wymogów prawnych.

Aby skorzystać z tych praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

6. Bezpieczeństwo

Podejmujemy uzasadnione środki w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Nie można jednak zagwarantować, że transmisja danych przez Internet lub system pamięci masowej będzie całkowicie bezpieczna.

7. Łącza do stron internetowych osób trzecich

Nasza Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych witryn przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

8. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych. Wszelkie zmienione zasady będziemy publikować na tej stronie z datą ostatniej aktualizacji.

9. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub naszych praktyk w zakresie danych, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Korzystając z naszej Witryny, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejszą Politykę prywatności oraz akceptuje jej warunki.